Debaty
Zdrowie Polek i Polaków według
Medicalguidelines

Interdyscyplinarne zagadnienia w podstawowej opiece zdrowotnej nad starszymi pacjentami z chorobami kardiologicznymi, psychicznymi i urologicznymi w praktyce lekarzy rodzinnych

Szanowni Państwo,

 


W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizatorów mamy przyjemność zaprosić do udziału w cyklu debat „Interdyscyplinarne zagadnienia w podstawowej opiece zdrowotnej nad starszymi pacjentami z chorobami kardiologicznymi, psychicznymi i urologicznymi w praktyce lekarzy rodzinnych”, które odbędą się w następujących terminach:


•    02.09.2017 r. - Łódź
•    23.09.2017 r. - Katowice
•    28.10.2017 r.  - Poznań

Debaty mają na celu prezentację najważniejszych zagadnień z zakresu: kardiologii, urologii, psychiatrii, z którymi najczęściej ma do czynienia lekarz POZ. Program obejmie aż cztery bloki tematyczne, którym przewodniczyć będą uznani w środowisku medycznym specjaliści. Cykl skierowany jest do: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, urologów, kardiologów, psychiatrów.
Wspólna dyskusja, krytyczna analiza sposobu postępowania, rozmowa o popełnionych błędach i o tym jak ich unikać, zwrócenie uwagi na kontrolę objawów oraz wyleczenia - to wszystko wyróżnia powyższe wydarzenie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Data i miejsce Debat

Program

BLOK I - Kardiologia

BLOK II - zagadnienia interdyscyplinarne - dyskusja okrągłego stołu

11:40 - 12:10 PRZERWA KAWOWA

BLOK III - Psychiatria

BLOK IV - Urologia

14:30 LUNCH


* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.


Patron naukowy


Patronat medialny


Partnerzy


Kontakt